Tutuer till balettskolan


Kungliga Svenska balettskolan hade behov av nya tutuer och balettklubben beslöt att bidraga med en slant till detta.

TACK! Operans balettklubb

Vi tackar Operans balettklubb som har gett skolan ett generöst ekonomiskt bidrag för inköp av repetitions-tutuer. Tutuerna, som har sytts upp i England av Julie från Julie’s tutu & dancewear och Stephanie från En Pointe tutus & dancewear, har just anlänt till skolan.

Kungliga Svenska balettskolan /gnm Susanna Bjurström.

Scroll to Top