Balettvänners fond för Svenska Balettskolan.
är en fond som Operans Balettklubb administrerar för att stödja skolans verksamhet, framför allt dess elevföreställningar.
Bidrag till fonden kan sättas in på Danske Bank, konto 1235-04 199 91 Skriv GÅVA på talongen.

Bild: Monica Fomin, Giselle gamla solistfoyen 1970-tal.

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond.

Stiftelsen delar ut stipendium till dansare inom Kungliga Baletten, som visat markant utveckling inom sin konst och som äger personlig utstrålning och övertygande gestaltningsförmåga. Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond instiftades vid ett medlemsmöte i Operans Balettklubb den 4 december 1976, i närvaro av Mariane Orlando själv, som klubbens särskilda tack för hennes enastående dansargärning.

Stipendiet kan ej sökas. Stipendiaterna utses av en jury där Mariane Orlando är hedersordförande. Övriga i juryn är Kungliga Balettens konstnärlige ledare, Operans Balettklubbs ordförande samt högst 2 ytterligare medlemmar som utses av styrelsen för Operans Balettklubb för en mandattid av tre år i taget, och en av dessa två representanter skall vara medlem i Carina-Ari-stiftelsens styrelse.

Bidrag till fonden kan sättas in på Danske Bank, konto 1344 32 44 009 Mariane Orlandos Stipendiefond.
Skriv GÅVA på talongen.

Bild: Merkel Rydberg, Svansjön 1970-tal.

2023 Kentaro Mitsumori
2021 Daria Ivanova
2018 Inget stipendium delades ut
2017 Inget stipendium delades ut
2016 Mayumi Yamaguchi
2015 Minji Nam
2014 Jérôme Marchand
2013 Mariko Kida
2012 Hugo Therkelson
2011 Gina Tse
2010 Nicole Rhodes
2009 Oscar Salomonsson
2008 Nikolaus Fotiadis
2007 Jurgita Dronina
2006 Pascal Jansson
2005 Aleksander Nikolaev
2004 Katja Björner
2003 Sebastian Michanek
2002 Nathalie Nordquist
2001 Karin Forslind
2000 Tim Matiakis
1999 Olof Westring
1999 Agneta Stjernlöf-Valcu
1998 Jenny Nilson
1997 Nadja Sellrup
1997 Per Mankeus
1996 Jens Rosén
1996 Dobrana Mirchev
1995 Anders Nordström
1994 Marion Vijn
1993 Jan-Erik Wikström
1992 Eva Nissen
1991 Anna Backman-Valev
1990 Johannes Öhman
1989 Marie Lindqvíst
1988 Mikael Mengarelli
1987 Hans Nilsson
1986 Mia Stagh-Collins
1985 Göran Svalberg
1984 Johanna Björnson
1983 Weit Carlsson
1982 Anders Hellström
1981 Charlotte Stålhammar
1980 Pär Isberg
1979 Madeleine Onne
1978 Matz Skoog
1977 Kristin Kåge

Carina Aris Minnesfond

(Fonden administreras inte av balettklubben)

Minnesfonden grundades 1963 och började verka 1973, drygt två år efter Carina Aris bortgång. Till sin omfattning och målsättning är fonden internationellt unik. Stiftelsen har som övergripande uppgift att vidareutveckla och stödja svensk danskonst. Det sker för närvarande genom att erbjuda resurser inom framför allt tre områden:

– stipendier för yngre dansares studieresor till utlandet.
– stipendier och bidrag till dansforskning.
– bistånd till äldre danskonstnärer som ofta har orättvist låga pensioner och stort behov av vård

Minnesfonden tilldelar även Carina Ari-medaljen efter förslag från Medaljkommittén, till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för den svenska danskonsten.

Läs mer på Carina Ari's hemsida ...
Scroll to Top