Balettklubbens historia

Operans Balettklubb bildades 1975 och det första medlemsmötet hölls på Operan den 8 november 1975.
Initiativet togs av dåvarande balettchefen Ivo Cramér, informationschefen Klas Ralf och Helena Hellichius-Renvall från Svenska Balettskolans föräldraförening. Vem som tog första steget är idag mindre klart. Helena Renvall blev klubbens första ordförande.
Man var överens om att det behövdes mer uppmärksamhet kring och information om verksamheten vid dåvarande Operabaletten.
Klubben har under hela sin existens verkat i samarbete med och med stöd av Kungliga Teatern/Operan. Balettchefen är självskriven ledamot i klubbens styrelse som också hela tiden innefattat andra representanter för marknads-, informations- eller balettledningen.  

För närvarande är vice balettchef Mikael Jönsson Balettklubbens kontaktperson mot Kungliga Operan. Aktiva eller pensionerade dansare från Operan har varit rikt representerade.
 Anders Jörlén som var klubbens ordförande sedan spelåret 1980-81 avgick 2016 i samband med sin 80-årsdag och efterträddes av Helena Wigle. Klubbens vice ordförande Marie Louise Waldenström har varit med i styrelsen sedan 2001.

Länge bestod huvudverksamheten av presentationsmöten kring balettens premiärer, en verksamhet som i och med balettchefen Frank Andersens tillträde (1995) övertogs av teatern själv.  Numera har Balettklubben i stället mer fördjupande träffar med verkens upphovsmän- och kvinnor och deltagande dansare samt andra program med anknytning till danskonsten. 
Medlemmarna har vidare kunnat bevista balettens träningsklasser och vissa repetitioner.
Dessutom ordnar klubben studiebesök, gruppbesök på dansföreställningar samt resor till andra balettkompanier i Sverige och utlandet. Den första balettresan anordnades 1976 till dåvarande Leningrad och sedan dess har resor anordnats ganska regelbundet med mål från New York i väst till Moskva i öst. Klubben har ett nära förhållande till Dansmuseet och dess verksamhet.

Klubben administrerar två fonder:
Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond (t.o.m. i år kommer vi att ha delat ut drygt 550 000 kr i stipendier till dansare vid Kungliga Baletten).  Fonden till stöd för Svenska Balettskolans verksamhet har tillkommit genom uttagande av inträdesbiljetter vid speciella arrangemang tillsammans med skolan och med penninggåvor. Gåvor från givmilda medlemmar har också förmedlats via klubben.

Styrelsen har samarbetat med Operan under elva balettchefer och åtta operachefer.  Dansare, balettpedagoger, repetitörer, koreografer, scenografer, kostymskapare, musiker och i viss mån sångare, har välvilligt och generöst medverkat vid medlemsträffarna för att sprida kännedom om och öka intresset för balettens verksamhet. De har i regel tackats endast med en symbolisk present.

Det arbete klubbens styrelse och övriga funktionärer lägger ner är helt frivilligt och oavlönat och bygger på vårt intresse och vår önskan att verka för att balettens verksamhet ska bli känd och uppskattad av publiken.

Scroll to Top